Om Citerus pedagogik, lärare och hur allt började.

Liten utbildningspartner med stort förtroende

Vi varken kan eller vill skryta om att vi är störst. Inte heller att vi är en kursfabrik som erbjuder allt. På Citerus har vi valt att utbilda i det vi kan bäst. Och det gör vi med några av marknadens skarpaste agila mjukvaruutvecklare och metodkonsulter.

Gång på gång har vi fått förtroendet att hjälpa både stora och små kunder att utvecklas. Vi hjälper det mindre bolaget att ge utvecklarteamet en agil kickstart. Samtidigt är vi med i förändringsarbetet hos en av Sveriges storbanker.
 

Lärare med praktisk förankring

Citerus lärare varvar undervisning med konsultuppdrag. Detta bidrar till att våra kurser håller en mycket hög nivå, såväl teoretiskt som praktiskt. Våra lärare tillhör Sveriges främsta metodkonsulter och utvecklare och är flitigt anlitade på konferenser, såväl svenska som internationella.

Läs mer om våra lärare »

 

Uppskattad metod och pedagogik

Vi tror på det upplevelsebaserade lärandet som pedagogik och våra utbildningar utformas i syfte att ge aha-upplevelser som verkligen fastnar. Lärarens roll är dels att handleda övningar, simuleringar och spel, dels att dela med sig av de fallgropar och erfarenheter man samlat på sig i sitt aktiva arbete som konsult inom fältet. Upplägget gör utbildningarna värdefulla för deltagarna, oavsett tidigare kunskapsnivå. Citerus pedagogik och lärarnas praktiska erfarenhet får mycket uppmärksamhet i våra kursutvärderingar.

Läs mer om upplevelsebaserat lärande »

 

Citerus erfarenhet av agila metoder

Nyfiken på att läsa om hur vi på Citerus kom i kontakt med Scrum och agila metoder? Tobias Fors, flitigt anlitad lärare och konsult på Citerus, berättar om hur allt började. 

Tobias Fors reflektioner »