Personlig coachning

Önskar du hjälp att utveckla just de färdigheter och förmågor du behöver för att leda och agera i din yrkesroll? På Citerus erbjuder vi möjlighet till personlig coaching och mentorskap för dig som vill ta nästa steg i din personliga utveckling.


Tillsammans med en personlig coach utformas ett individuellt coachingprogram som möter dig där du befinner dig i livet/yrkeslivet. Det du tar med dig från programmet kommer att vara unikt för dig, givet dina behov. Coachingprogrammet tas fram och genomförs av en certifierad Integral Professional Coach™. 


För vem?

Du som är nyckelperson i en agil organisation (eller som är på väg mot ett mer agilt arbetssätt) och behöver hjälp att bli medveten om tankemönster som begränsar och håller dig (och organisationen) tillbaka. 

För dig som är högpresterande i din roll och vill nå en snabbare utveckling än vad som är möjligt på egen hand, eller som vill utveckla/förändra ditt sätt att agera men fastnat av olika skäl.

För dig som gått flera kurser och workshops, men inte känner att de nya insikterna leder till en varaktig och signifikant förändring i din yrkesroll eller arbetssituation.

  

Coachingprogrammets innehåll i korthet

Tillsammans med din coach jobbar du med ett skräddarsytt program som innehåller ett antal coachingssessioner. En coachingsession innehåller samtal, praktiska övningar, hemläxor och uppföljande samtal via telefon.

Du och din coach bestämmer tillsammans hur många coachingsessioner just du behöver. Vår erfarenhet är att det brukar behövas 8-12 coachingsessioner för att nå uppsatta mål.

Inledningsvis görs två samtal med din coach. Dessa handlar om att:

1. Synliggöra ditt nuvarande sätt 

2. Utforska och ta fram ett alternativt förhållningssätt - ett nytt sätt att vara

Efter dessa två samtal träffar du din coach 60 minuter varannan vecka. Mellan samtalen jobbar du aktivt med övningar för att bygga de ”muskler” du behöver för att få det genombrott och nå de resultat du strävar efter. Mellan coachmötena görs en check-in om 10-15 min via telefon.

 

Resultat efter genomfört coachingprogram

Nedan hittar du exempel på vad våra tidigare coachingklienter har sagt att de tagit med sig efter avslutat coachingprogram:

 • Förmåga att bryta gamla vanor som inte bidrar positivt
 • Ökad självkännedom och nya insikter om sätt att leda/agera/påverka andra
 • Förbättrad kommunikation
 • Ökad förståelse och förmåga att bidra till sin egen och andras utveckling
 • Större självförtroende och mer tillfredsställelse på jobbet
 • Ökad produktivitet/effektivitet 

Dessa ökade färdigheter och förmågor har tillsammans givit en signifikant effekt på coachingklienternas yrkesroller, vilket resulterat i en motsvarande lika lång lista med fördelar för den organisation de har varit verksamma i.

 

Roller och exempel på coachingämnen för professionell coaching

Produktägare

 • Ökat inflytande och förmåga att inspirera team och andra
 • Bygga bättre relation med intressenter genom transparens och rätt kommunikation
 • Ökad effektivitet genom att prioritera det som verkligen är viktigt för affären


Utvecklingschef

 • Bryta ett reaktivt förhållningssätt för att jobba mer proaktivt och långsiktigt
 • Skapa förutsättningar för effektiv delegering där du känner tillit och kan släppa kontrollen
 • Förmåga att utmana och stötta personal att växa professionellt


Teamlead (ny som chef)

 • Ökad kommunikationsförmåga, bli bättre på att förstå andra och möta deras behov
 • Utveckla nya ledarskapsförmågor
 • Bli bättre på att hantera konflikter och hålla svåra samtal


Agil coach

 • Bryta invanda mönster och förmåga att se nya perspektiv och möjligheter
 • Ökad medvetenhet om din coachingstil och förmåga att utnyttja dina styrkor
 • Större trygghet i rollen som Agil Coach för att kunna möta och utmana team.
 • Ökad påverkan och inflytande på organisatorisk nivå


Generella coachingämnen

 • Bli bättre på att avsluta en uppgift när resultatet är tillräckligt bra (sluta överarbeta)
 • Verktyg för att hantera och prestera under stress (få mer balans)
 • Bli effektivare

  

Vad tidigare deltagare sagt

 

“Det finns några tillfällen då jag känt att jag har fått en avgörande lärdom i livet. Det här är ett av dem.” 
 
"Jag är otroligt tacksam för den resa som jag gjort och det har varit en ynnest att få jobba tillsammans med Thomas!” 
 
“Thomas hjälpte mig att bli medveten om mina beteenden och se dessa ur nya perspektiv, vilket gjorde det lättare för mig att förstå mig själv och jobba mot att uppnå de mål vi tillsammans satte upp i coachingprogrammet.” 
 
"I got a lot of new tools and insights that I will carry with me and I became aware of 'muscles' that I will continue developing."  

 

Om coachen

Thomas Atterbom är certifierad Integral Professional Coach™, Scrum Master, produktägare och SAFe Agilist med förändring och coaching som spetskompetens. Han håller företagsinterna kurser i agilt produktägarskap och agil kravhantering samt jobbar med att hjälpa individer och organisationer att kommunicera och arbeta mer effektivt. Läs mer om Thomas här »  

Vad är Integral Coaching®? 

Integral Coaching™ är en metod för personlig förändring och utveckling, som fokuserar på nuläget och att systematiskt jobba från vad som är mot ett mål i framtiden. Det är en kraftfull metodik inom personligt förändringsarbete baserat på forskning inom mänskligt lärande, utveckling och förändringsarbete. Denna unika metodik används internationellt för att skapa förändring i både stora och små företag med goda resultat för individer och organisationer. 

 

Boka in en coach för kostnadsfritt samtal 

Är Personlig Coachning rätt för dig? Låt oss ta reda på det tillsammans! Ta kontakt med Thomas Atterbom och boka in ett 15-min samtal kostnadsfritt. Thomas lyssnar på ditt behov, svarar på frågor och berättar mer kring hans erfarenheter av när coaching ger ett värde och när det inte är lämpligt.  

KURSINFORMATION

Pris: Offert

Längd: 40 timmar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR, OFFERT OCH UPPLÄGG

Önskar du boka in ett kostnadsfritt samtal? Vill du har förslag på personligt upplägg och offert?

Kontakta Thomas Atterbom.
Tfn 0708-81 65 16.