Strategisk design

En del designbeslut påverkar hela projektets förlopp. Det finns störst behov av modellering i komplexa situationer, men trots det händer det alltför ofta i större projekt att modellering misslyckas eller frånkopplas den faktiska designen. Den här kursen utforskar principer för att bättre se helheten, fokusera insatser på kärnan i systemet och koordinera systemutvecklingsarbete mellan flera team.


Här lär du dig att: 

 • Skapa en helhetssyn över situationer där utveckling bedrivs av flera team, relaterat till framgångsrikt designarbete.

 • Fokusera kompetens och resurser till de delar av systemet där utväxlingen är som störst.

 • Få ut så mycket som möjligt av färdiga komponenter, fritt tillgängliga eller inköpta, i kombination med egenutvecklad mjukvara.

 • Hantera olika designstilar, utvecklingsmetoder och kvalitetsnivåer i stora system, samtidigt som förmågan att utveckla och förfina kärnan i systemet bibehålls.

 • Utveckla olika strategier för att skapa nya fristående projekt, även i situationer med många beroenden till äldre mjukvara.


Presentationer och diskussioner sker på svenska. Kursmaterialet och övning är på engelska. kursen är en officiell DDD-kurs designad av Eric Evans och Doman Language, Inc.


Ur innehållet

Dag 1

Förmiddag: Kontextkartläggning

 • Ett pragmatiskt angreppssätt för att hantera en mångfald av modeller och designer i riktiga projekt
 • Relationer mellan delsystem, så väl som relationer mellan team

Eftermiddag: Destillera ner kärnan i domänen

 • Destillera ner kärnan i domänen
 • Se till att mjukvarustrategi och affärsstrategi hänger samman
 • Hitta de krav som utmärker sig som extra viktiga, i en omfattande samling krav
 • Förtydliga en delad vision
 • Lägga grunderna för ett framgångsrikt projekt

Dag 2

 • Möjliggöra innovation även i situationer där du till stor del måste förlita dig på existerande äldre system
 • Utforma strategier för framgångsrik mjukvaruutveckling


Målgrupp

Utvecklingschefer, chefsarkitekter, mjukvaruarkitekter, seniora utvecklare och teamledare.


Förkunskaper

Erfarenhet av utveckling av stora mjukvarusystem med flera team.

 

KURSINFORMATION

Pris: 15 900 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Cecilia Borg.
Tfn 070-710 62 83.