DET MODERNA AGILA LEDARSKAPET

Det här är en kurs för dig som brinner för agilt ledarskap och vill komma vidare i din utveckling som chef och ledare. På den här kursen jobbar vi med konkreta exempel och övningar för att öka förståelsen för vad det moderna agila ledarskapet innebär. Du får med dig verktyg som möjliggör en mer effektiv och innovativ organisation -  en organisation som mår bra. Och går bra.

Kursen har två övergripande fokusområden:

 • Fokus på dig själv som person och ledare
 • Fokus på dig som ledare i relation till andra medarbetare och team

 

DET HÄR LÄR DU DIG

 • Sätta en riktning som ger kraft och fokus hos medarbetare och organisation
 • Förstå andra och anpassa ditt budskap för att nå önskat resultat
 • Skapa en lärande och innovativ agil organisation
 • Öka din förmåga att utveckla dig själv och andra
 • Utvärdera om du gör ett bra jobb som agil ledare

 

DET EGNA LEDARSKAPET

 • Introduktion till det moderna agila ledarskapet
  • byggstenarna i det egna ledarskapet
  • nyckelfärdigheter och verktyg

 • Du som ledare
  • Självmedvetenhet kring den egna ledarskapsstilen i olika sammanhang och situationer
  • Kartlägga och förstå ditt nuläge genom medveten reflektion
  • Identifiera vilken ledare du vill vara och vad du behöver utveckla för att nå dit

 • Förändring och lärande i små steg
  • Konkret övning på olika färdigheter tillsammans med de andra kursdeltagarna
  • Verktyg för att möjliggöra din kontinuerliga förändring och ditt lärande

 

DU SOM LEDARE I RELATION TILL ANDRA

 • Det moderna agila ledarskapet
  • Färdigheter och verktyg som skapar psykologisk trygghet
  • Skapa förutsättningar för en lärande organisation
  • Öva på aktivt lyssnande, rak kommunikation, feedback och coaching
  • Balansera push och pull i ditt ledarskap

 

 • Utveckla din organisation
  • Förstå nuläget genom att kartlägga din omgivning i team och organisation
  • Verktyg för utformning av vision och mål för din verksamhet
  • Inspirera  andra jobba tillsammans mot visionen
  • Leda förändring och lärande i små steg

 

MÅLGRUPP

Kursen passar dig som:

 • Har arbetat en tid med agila metoder i ledande befattning inom produkt/utveckling, och vill ta klivet att bli en mer agil ledare
 • Arbetar idag i ledande befattning och vill utvecklas i ditt eget ledarskap
 • Har ambition att driva förändring i din organisation mot en mer agil och lärande organisation
 • Har befogenhet att fatta beslut om organisation och personal

Kursen är inte för dig som:

 • Är ny som chef och vill lära dig om arbetsrätt, utvecklingssamtal, etc.
 • Vill lära dig grunderna i de agila metoderna och verktyg (då rekommenderar vi kursen Certifierad Scrum Master)

 

FÖRKUNSKAPER

 

 • Har gått någon agil grundkurs (liknande Certifierad Scrum Master)
 • Har jobbat minst två år med agila metoder och värderingar

KURSINFORMATION

Pris: 20 900 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.