CQRS OCH EVENT SOURCING

CQRS och Event Sourcing kan hjälpa dig att designa ett system som klarar av dagens höga krav på prestanda och skalbarhet - och som samtidigt är testbart, förändringståligt och enkelt att förstå. Under två dagar kombinerar vi teori, kod, war stories och diskussioner.

 

Den här kursen vänder sig till dig som har sett problematiken i att utveckla verksamhetsfokuserad kod i ett system byggt på komplicerade ramverk som med tiden har knuffat dig bort från förarsätet. Kanske känns varje nytt krav från verksamheten svårt att passa in i ett system som både känns svårt att överblicka och förstå.

Du har förstått att byggstenarna från domändriven design (DDD) kan hjälpa till med att skapa en ren domänmodell men har svårt att se hur du ska omsätta de idéerna i praktiken.

På den här kursen får du en förståelse för hur CQRS och Event Sourcing förändringstålig, enkel att förstå och som samtidigt är testbar och skalar effektivt. Med små medel kan vi utveckla system som inte bara stödjer affären utan även öppnar upp för nya affärsmöjligheter.

 

Det här tar du med dig hem

Kursen ger dig kunskap kring hur du kan använda CQRS och Event Sourcing tillsammans med domändriven design för att skapa mjukvara med tydligt affärs- och prestandafokus.

Du får uppleva hur både affären och tekniken kan vinna på att bygga på en mer lättviktig arkitektur utan komplicerade ramverk och dyra tredjepartsprodukter.

Under kursens gång blandas teori med praktik och vi tittar närmare på hur en faktiskt implementation kan se ut. Vi jämför och diskuterar hur koden i en CQRS-lösning skiljer sig från en mer traditionell arkitektur, och tillhandahåller referensmaterial för dig som kursdeltagare att ta med hem.

 

Ur innehållet

  • Vad är CQRS och hur skiljer det sig från en traditionell arkitektur?
  • Skriv strukturerad kod med affärsfokus genom att använda byggstenar från DDD
  • Microservices på arkitektur- och kodnivå
  • Betrakta tillstånd som en konsekvens av en serie händelser
  • Lagrad historik ger nya möjligheter för affären
  • Lös tekniska problem utan avancerade ramverk
  • Designa bort samtidighetsproblematik och andra tekniska problem

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till utvecklare och systemarkitekter med fingrarna kvar i koden.

Ange vid anmälan vilket programmeringsspråk du är mest bevandrad i. Vi kommer i viss mån anpassa exempel och referensmaterial efter kursdeltagarna.

 

Förkunskapskrav

Programmeringskunskaper i något objektorienterat språk (Java, C# eller liknande).

 

 

 

KURSINFORMATION

Pris: 15 900 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Cecilia Borg.
Tfn 070-710 62 83.