TEAM AGILE CAMP - LYCKAS MED SCRUM

Stående morgonmöte, backlogg och retro - check! Vad gör vi nu?Har ditt team svårt att komma upp i hastighet trots att ni kör stående morgonmöten? Vill ni utforska teamets potential och få stöd på er resa till högpresterande team?


Team Agile Camp riktar sig till hela utvecklingsteam som vill ta nästa steg när det gäller teamutveckling och förbättring av Scrum-aktiviteterna. Kursen kommer att ge dig och teamet stöttning i organisationens agila förändringsresa genom tillförsel av nya idéer, metoder och energi.


Syfte med kursen

Syftet med kursen är att ge teamet och de övriga deltagarna en gemensam bild:

 • Vilka är vi?
 • Hur bra fungerar vårt team?
 • Hur tar vi oss dit?


Målgrupp

Kursen riktar sig till hela utvecklarteam med Scrum Master, produktägare, chef och eventuell agil coach. Kursen kan genomföras med ett eller flera team samtidigt.


Så går kursen till

Vi använder Scrum-metodiken och dess aktiviteter i simuleringsövningar under kursen. Vi har också fokus på att individer tränas på att agera i de roller som ni har i sitt normala arbete (tex rollen som Scrum Master eller Product Owner).

Under kursens gång finns gott om utrymme för observationer och reflektioner kring hur teamet agerar i övningarna samt diskussioner kring hur teamet agerar i det “normala arbetet”. På så vis bygger ni nya kunskaper som kan användas i ert vanliga arbete.
 

Detta får du som deltagare med dig efter kursen:

 • Checklistor för olika Scrum-aktiviteter
 • Teamets förväntningar på de olika rollerna Scrum master, Product Owner, utvecklare
 • Definition of Done för ditt team
 • Teamets Definition of Awesome
 • Teamets Förbättringsbacklogg
 • Tips och tankar kring visualisering


Team Agile Camp - agenda 

Dag 1

 • Scrum introduktion (Scrum Values, Manifesto, Process)
 • Market place - lära känna varandra
 • Scrum simulering - skapa produktbacklogg
 • Scrum simulering - Sprintplanering, utveckling, retrospektiv
 • Demo + Reflektion

Dag 2

 • Förbättringsarbete i teamet
 • Klart (Definition of Done) + Kvalitet
 • Scrum rollerna (Utvecklingsteam, Scrum Master, Produktägare)
 • Teamdynamik + teamutveckling - koppling till Scrum-aktiviteter
 • Team Spirit + Definition of Awesome
 • Doing Agile vs Being Agile

 

Vill du genomföra en Team Agile Camp på ditt företag?

Hör av dig till Karin Fundell, 0704-71 31 08 för kursupplägg och prisförslag.

KURSINFORMATION

Pris: 0 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

Offertförfrågan?

Denna kurs körs endast som företagsintern. För priser och upplägg, tveka inte att höra av dig till Cecilia Borg. Tfn 070-710 62 83.