Det moderna agila ledarskapet:

Modern Agile och psykologisk trygghet

Modern Agile, utvecklad av Joshua Kerievsky, är en vidareutveckling av det agila manifestet, med fortsatt fokus på organisationens leverans av värde med frekvent återkoppling och snabbt lärande. Modern Agile fokuserar också på vikten av en psykologiskt trygg arbetsmiljö, där medarbetarnas fulla kraft och förmåga frigörs och tas tillvara för att på bästa sätt bidra till verksamheten.  

Den här kursen passar dig som vill utöka din verktygslåda och fördjupa din förståelse och förmåga att skapa psykologisk trygghet på din arbetsplats. 

 

Det här lär du dig:

 • Skapa förutsättningar för psykologisk trygghet i dina team och organisation
 • Mötestekniker som skapar öppenhet och engagemang
 • Grunderna i hur du coachar
 • Förstå hur du som ledare bäst bidrar till dina teams utveckling
 • Hur du skapar en god feedbackkultur i din organisation
 • Förstå hur vi fungerar i förändring och hur du som ledare kan hjälpa till

 

Ur innehållet:

 • Introduktion av Modern Agile och psykologisk trygghet
 • Vad kännetecknar en psykologiskt trygg arbetsplats?
 • Hur kan du som ledare skapa psykologisk trygghet?
 • Verkliga case och exempel från din vardag utifrån psykologisk trygghet
 • Träning i att stärka ledarskapsförmågorna (t ex att lyssna på djupet, ställa kraftfulla frågor samt ge och ta feedback)
 • Hur öppenhet och mod att visa sårbarhet leder till ökat förtroende mellan individer och därigenom möjlighet till ökat lärande och prestation
 • Hur kännedom om gruppdynamik hjälper dig att förstå vad som händer i teamen
 • Pröva olika mötestekniker och se effekten  

 

Målgrupp

Kursen passar dig som:

 • Redan har bra förståelse för agila värderingar och mindset.
 • Har egen erfarenhet från arbete i ett agilt sammanhang.
 • Är ledare, t ex chef, Product Owner, Scrum Master, teamledare, och som vill komma vidare i din egen utveckling.

 

Så går kursen till 

På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och färdigheter. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur du och din organisation kan utvecklas och effektiviseras.

 

Bloggat om Modern Agile  

Modern Agile tar det agila ett steg längre  

 

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Stockholm

7 feb

20 mar

26 apr

EARLY BIRD PRIS

Frågor?

Kontakta Karin Fundell.
Tfn: 0704-71 31 08.