Lär dig implementera ett agilt arbetssätt på företagsnivå med hjälp av Scaled Agile Framwork (SAFe). Det här är en 2-dagarskurs med såväl teoritiska som praktiska inslag.  Under denna tvådagars kurs kommer deltagarna att få den kunskap som krävs för implementera ett agilt arbetssätt på företagsnivå med hjälp av Scaled Agile Framework (SAFe). SAFe bygger på underliggande principer som härrör från Lean, systemtänkande, agil utveckling, produktutvecklingsflöde och DevOps. De kommer också att lära sig teorin för, och praktiskt öva på, hur man förbereder och genomför Product Increment (PI) planeringar och samordning mellan flera Agile Release Trains (ARTs). Deltagare kommer att få förståelse för hur ett agilt tankesätt på företagsnivå är så effektivt i dagens företagsklimat av global konkurrens där anpassningsbarhet är en nödvändighet för att vara konkurenskraftig och hur man kan leda ett företags omvandling mot mer agila arbetssätt på alla nivåer. De kommer också att lära sig att bygga och stödja agila team och program, stärka en Lean Portfolio, bygga en Continuous Delivery Pipeline och DevOps-kultur och samordna stora lösningar.

 

Kursens innehåll:

  • Introduktion till SAFe
  • Lean som synsätt
  • Principerna bakom SAFe
  • Hur bygger man högpresterande team
  • Agile Release Train (ART) – agilt på programnivån
  • Planering på programnivån – Program Increment (PI) planning
  • Agil portföljhantering
  • Agilt ledarskap

med mera…

 

Läs mer om kursen på https://www.scaledagile.com/certification/courses/leading-safe/

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala. Det rekommenderas att deltagarna har några års erfarenhet av arbete i systemutvecklingsprojekt och erfarenhet av agila arbetssätt.

 

Språk

Kursen hålls på svenska eller engelska.

Kursmaterial

Engelskt kursmaterial i digitalt format ingår. 

 

 

Om kursledaren

Mikael Boman är en erfaren och uppskattad ledare med erfarenheter från ledarroller i små och stora företag. Han är även en av personerna i Sverige med mest erfarenhet av agila ramverk, som utövare, coach och utbildare. 

Mikael har arbetat med agila metoder sedan slutet av 1990-talet och blev certifierad som Scrum Master av Ken Schwaber redan 2003. Han har sedan dess strävat efter att kontinuerligt förbättra arbetssätt med hjälp av ramverk och verktyg från Agile och Lean. Han har hållit ett stort antal kurser i ett flertal ämnen relaterade till agila arbetssätt sedan 2005, är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2008 och har arbetat med SAFe sedan 2013.

SAFe har Mikael varit med och implementerat världen runt, både i rena mjukvarumiljöer och miljöer där det även funnits med hårdvara och våtvara (kemi). 

KURSINFORMATION

Pris: 17 100 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.