Tillämpa ett Lean-Agilt mindset med SAFe

Leading SAFe®  

Lär dig implementera ett agilt arbetssätt på företagsnivå med hjälp av Scaled Agile Framwork (SAFe). Under denna 2-dagarskurs kommer deltagarna att få den kunskap som krävs för implementera ett agilt arbetssätt på företagsnivå med hjälp av Scaled Agile Framework (SAFe). Kursen har inslag av såväl  teoretiska som praktiska inslag.
  

Kursens innehåll:

  • Introduktion till SAFe
  • Lean som synsätt
  • Principerna bakom SAFe
  • Hur bygger man högpresterande team
  • Agile Release Train (ART) – agilt på programnivån
  • Planering på programnivån – Program Increment (PI) planning
  • Agil portföljhantering
  • Agilt ledarskap

Fullständigt kursinnehåll hitter du här.  


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor skala. Det rekommenderas att deltagarna har några års erfarenhet av arbete i systemutvecklingsprojekt och erfarenhet av agila arbetssätt.

 

Det här tar du med dig hem:

En förståelse för hur SAFe väver ihop principerna från Lean med flera olika agila team-baserade arbetssätt och Lean Startup samt lärt dig tekniker för synkronisering mellan många team i större program. Du kommer också ha fått uppleva genomförandet av en PI-planering, testat att använda WSJF som grund för prioritering, fått idéer kring hur man kan införa SAFe och en mängd praktiska tips relaterat till olika aspekter av SAFe baserat på kurslärarens erfarenheter.    


Språk

Kursen hålls på svenska eller engelska.


Kursmaterial

Engelskt kursmaterial i digitalt format ingår. 


Så går kursen till 

Kursen genomförs med en mix av presentation, diskussioner och övningar. För den som önskar kan certifieringsprovet skrivas direkt i anslutning till kursen i Citerus lokaler. 

 

Om certifieringen  

Certifieringsprovet består av 45 st flerval-frågor som ska besvaras på max 90 minuter. 34 av 45 (76%) behövs för att bli godkänd. Läs mer om certifieringen under rubriken Exam Details här

  

Om kursledaren

Mikael Boman är en erfaren och uppskattad ledare med erfarenheter från ledarroller i små och stora företag. Han är även en av personerna i Sverige med mest erfarenhet av agila ramverk, som utövare, coach och utbildare. 

Mikael har arbetat med agila metoder sedan slutet av 1990-talet och blev certifierad som Scrum Master av Ken Schwaber redan 2003. Han har sedan dess strävat efter att kontinuerligt förbättra arbetssätt med hjälp av ramverk och verktyg från Agile och Lean. Han har hållit ett stort antal kurser i ett flertal ämnen relaterade till agila arbetssätt sedan 2005, är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2008 och har arbetat med SAFe sedan 2013.

SAFe har Mikael varit med och implementerat världen runt, både i rena mjukvarumiljöer och miljöer där det även funnits med hårdvara och våtvara (kemi). 

KURSINFORMATION

Pris: 17 100 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

Frågor? 

Tveka inte att höra av dig till Helena Solheim, [email protected]
Tfn 070-931 38 95.