Kanban och visuell styrning

Kanban är namnet på en verktygslåda och en metod för förändring. Den här kursen är till för dig som vill hjälpa din organisation börja en förbättringsresa, med start där ni står idag. Vi tar oss an både teorin bakom Kanban och den praktiska verktygslådan.

Kanban har växt fram som både ett alternativ och ett komplement till agila metoder som Scrum. Bakom namnet gömmer sig såväl praktiska mönster för visualisering och lärande, som ett synsätt på förändring.

Första steget med kanban är att skapa möjligheten att tydligt se var ni står idag. Därifrån börjar en resa mot en djupare förståelse av varför ni får de resultat ni får, vägledd av de praktiska metoderna i kanbanverktygslådan. Slutmålet är en ständigt lärande organisation.


Kursen passar för

Den här kursen är till för dig som vill kunna använda Kanban för att hjälpa ditt team och din organisation att utvecklas. Du har redan förstått värdet av att arbeta med flexibla och frekventa leveranser, och vill ser hur Kanban kan hjälpa er vidare i den riktningen. Kursen passar både för dig som vill använda Kanban i kombination med Scrum, och för dig inte uttalat jobbar med någon specifik agil metod idag.


Så går kursen till

Under kursens gång arbetar vi med utgångspunkt från några av kursdeltagarnas nuvarande arbetsprocesser, och varvar praktiskt arbete med att designa visuella styrsystem med genomgångar av den teori som underbygger Kanbans praktiska principer. Vi kommer inte att ducka för den terminologi (inte sällan japansk) som brukar komma upp i samtal om Kanban, men vi strävar efter att kunna prata om Kanban på rak och enkel svenska.


Du kommer att lära dig

 • Hur ledtid och köer påverkar er förmåga att lyckas
 • Enkla men kraftfulla verktyg för att visualisera ert arbete så att ni kan utvecklas snabbare
 • Hur du odogmatiskt kombinerar Scrum och Kanban
 • Förklara teorin bakom Kanban på vanlig svenska, så att du enklare kan få med dig fler i förändringsarbetet

 


Ur innehållet

 • Förstå "lidtiden": från behov till bekräftad lösning
 • Från beläggningsfokus till flödesfokus
 • Post-it-modellering av utvecklingsprocessen
 • WIP: Konsten att ha rätt mängd arbete igång
 • Få kontinuerlig kontroll med hjälp av visualisering
 • Mönster för visualisering (simbanor, stadier, kort, flaggor)
 • Lärande organisationskultur: skillnaden mellan att lösa och lösa upp problem
 • Vanliga fallgropar när man använder KanbanMer om kursen

Idag varierar definitionen på Kanban beroende på vem man frågar. På den här kursen tar vi en pragmatisk ståndpunkt: om en idé verkar passa, hjälper oss bli bättre och inte orsakar problem, då använder vi den.

 

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Cecilia Borg.
Tfn 070-710 62 83.