LYCKAS MED KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR:

AGILT FÖRÄNDRINGSARBETE  


Hur kommer det sig att vissa förändringar lyckas och andra inte? Vad behöver du som ledare för verktyg för att kunna leda förändringsarbete? Under denna upplevelsebaserade heldagskurs ger vi dig som ledare möjlighet nya insikter och verktyg som kan ta dina förändringsambitioner till nästa nivå.  


Ur innehållet: 

 • Introduktion till Lean Change Management 
 • Introduktion till Integral
 • Introduktion till Reinventing Organizations 
 • Förändringsarbete inom och mellan olika värdesystem
 • Vilka förändringar är möjliga, rimliga och har utsikter att lyckas?
 • Case-studier och rollspel (situationer och åtgärder)
 • Skapa förändringsplaner 
 • Visualisera förändring för att skapa transparens
 • prioritera och utvärdera förändringsinsatser
 • Utformning av hypoteser, experiment och MVC 
 • Vilka egenskaper och insikter krävs vid olika förändringsuppdrag 
 • Hur sätter du samman ditt förändringsteam?


Du lär dig att:

 • förstå och leda olika typer av förändringar (ständiga förbättringar och paradigmskiften)

 • förstå hur värderingar och värdesystem påverkar förutsättningarna för förändring

 • förstå vikten av förankring i såväl strukturer och verktyg som mindset och kultur

 • känna igen olika typer av förändringsledare 

 • se dina egna styrkor och din utvecklingspotential som förändringsledare

 • arbeta med hypoteser och experiment för att uppnå ett agilt förändringsarbete

 • använda agila metoder för att identifiera, utvärdera, prioritera och genomföra förändringsåtgärder

 • skapa beständig förändring genom transparens och engagemang 

 • förstå när och varför olika förändringar och förändringstyper behövs

  

Målgrupp 

Kursen passar dig som:

 • Redan har bra förståelse för agila värderingar och mindset.
 • Har egen erfarenhet från arbete i ett agilt sammanhang.
 • Är ledare, t ex chef, Product Owner, Scrum Master, agil coach, teamledare

 

 

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Stockholm

10 okt

27 nov