Agil testning

Agil testning är kursen för dig som arbetar med eller har en passion för test i en agil miljö och som vill fördjupa dina färdigheter för att skapa ännu bättre mjukvara.


Kanske ser din vardag ut så här: 

I ditt team är det svårt att få de andra teammedlemmarna att verkligen intressera sig för testning. Även om programmerarna är bra personer och verkar lägga stor vikt på att skriva bra kod, är det svårt att få till en diskussion kring testning. Testmiljöerna är mödosamma att ta hand om, och det är ditt jobb att hålla igång dem. Under återblicksmötena kommer alla överens om att testningen borde påbörjas tidigare men inget har riktigt hänt än.


Eller så här? 

Nu när du är test manager i en agil organisation är testarna utspridda i flera olika team. Ni förväntas leverera till produktion varannan vecka med bibehållen kvalitet.Testarna undrar hur de ska göra med rapportering. Alla pratar om testautomatisering men ingen har fått till det än. Du blev test manager eftersom att du brinner för att skapa en bra produkt men undrar hur du ska hjälpa till på bäst sätt. Vilken sorts testning ska ni lägga er energi på?

 

Så går kursen till 

Under en dag utforskar vi ämnet agil testning med hjälp av övningar som vi sedan knyter an med teori. Vi ägnar mycket tid åt diskussion för att få ut så mycket som möjligt från deltagarnas och kursledarens erfarenheter. Det är viktigt att du får svar på de frågor du kommer med så att det du lärt dig faktiskt blir ett stöd i ditt dagliga arbete.


Du kommer att lära dig

  • Hur testning kan läggas upp för att ut få så mycket som möjligt av den nedlagda tiden

  • Modeller att använda i skapandet av en teststrategi som passar ditt team samt att ha som grund i diskussioner kring testning

  • Varför det är viktigt att korta ner feedbacklooparna och hur det kan gå till

 


Ur innehållet

  • Syfte och mål med testning och hur det passar ihop med agila metoder
  • Genomgång av olika testtekniker, deras syften och plats i systemutveckling
  • Hur du kan hjälpa ditt team att förbättra kvaliteten
  • Vilken roll spelar testautomatisering
  • Fördjupning kring utforskande testning, struktur av arbetet, effektiva tekniker och rapportering

 

Målgrupp


Den här kursen passar dig som arbetar med test i en agil miljö eller i en organisation som är på väg att införa agila metoder. Kursen lämpar sig för både nya och erfarna testare, test managers, testleads eller liknande roller.

 Det här gillade tidigare deltagare

“Ingen Powerpoint, fokus på diskussion.”

                   - Magnus Söderlund, Amaya Gaming


“Att deltagarna var aktiva, hela tiden”

                   - Anna Amcoff, Memnon Networks

 

"Att den var så levande. Att ta bort powerpoint och lägga till lekar skapar mer diskussioner och ett annat långvarigt lärande"

                   - Sara Lundeberg, Memnon Networks

 

"Delmomenten triggade intressanta diskussioner i/mellan grupperna, otroligt givande"

                   - Dan Eriksson, Spear Consulting

 

"Kombinationen av nya kunskaper och intressanta diskussioner!"


"Nya sätt att se på testning"


"Kul att se hur mycket vi som testare gör, vi är med i många olika delar av processen och bidrar väldigt mycket med helheten" 

 

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Karin Olofsson.
Tfn 0704-71 31 08.