Introduktion till Domändriven design - DDD


Under denna heldag får du en översikt av DDD och grundläggande koncept definieras. Med dig hem får du ett antal kraftfulla verktyg som omedelbart kan omsättas i det dagliga arbetet.

 

Denna kurs ger dig en överblick i de grundläggande principer och processer som behövs för att utveckla rätt sorts modeller, knyta dem mot implementation och affärsanalys samt hantera en del av de utmaningar som uppstår i projekt med mer än ett team.

 

Målgrupp

Alla personer som är inblandade i utveckling av mjukvara. Detta innefattar bland annat programmerare, affärsanalytiker, utvecklingschefer, arkitekter och icke-tekniska verksamhetsexperter.


Syfte med kursen

Syftet med kursen är att ge dig en förståelse för de största vinsterna och utmaningarna med modellbaserad utveckling. Du får även med dig några nya tekniker och tips som du omgående kan få nytta av i det dagliga arbetet.

Patrik Fredriksson

 

Om kurshållaren

Patrik Fredriksson är en av Citerus grundare och är verksam som VD på företaget. Han har mångårig erfarenhet som konsult, är en uppskattad utbildare och är Sveriges enda certifierade DDD-instruktör.

 

 Ur innehållet

 

  • Introduktion till Domain-Driven Design - DDD
  • Ubiquitous Language - Det gemensamma språket
  • Att göra implicita koncept explicita
  • Interaktion mellan domänexperter och utvecklare
  • Kartläggning av kontexter - hur interagerar team och deras modeller och system med varandra?
  • Destillering av kärnan i domänen - hur vet vi var vi ska lägga merparten av vår energi? Vad gör vi med övriga delar av systemet?
  • Retrospektiv och frågestund

 

Så går kursen till

Under kursens gång varvas övningar och diskussioner med föreläsningar.

Presentationer och diskussioner sker på svenska. Kursmaterialet och övning är på engelska. Kursen är en officiell DDD-kurs designad av Eric Evans och Domain Language, Inc.


Förkunskapskrav

En grundläggande förståelse för objektorienterad design. Viss projekterfarenhet från utveckling av komplex mjukvara.


Rekommenderade förkunskaper

  • Erfarenhet från storskalig applikationsutveckling, inklusive objektmodellering
  • Kännedom om agila, iterativa utvecklingsprocesser


Lär dig mer om Domändriven design

Domänen är den affärsverksamhet som vi utvecklar mjukvara för. Det kan handla om så skilda saker som DNA-analys, bokföring, låssystem, logistik, tidningspublikation, flygresor och mycket annat. Gemensamt för dessa olika verksamheter är att de i de allra flesta fall inte har någonting med mjukvara att göra, men att ett väl fungerande och kostnadseffektivt IT-stöd kan vara avgörande för att vi ska lyckas med våra affärer.

Genom att verka för en stark koppling mellan språket som används av verksamhetsexperter, användare och utvecklare kan Domändriven design hjälpa dig att skapa modeller som dramatiskt påskyndar arbetet med att skapa fungerande mjukvara utifrån beställarens önskemål.  

För djupare genomgång av dessa ämnen och fler praktiska övningar inklusive modellering och programmering, se Citerus 4 - dagarskurs: Domändriven design -  DDD Immersion

 

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Stockholm

31 mar

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Helena Solheim
Tfn 070-931 38 95