Flödeseffektivitet i produktutveckling

 

De flesta organisationer är mindre effektiva, ofta betydligt mindre effektiva, än vad de har potential att vara sin produktutveckling. Ett vanligt ämne av besvikelse är långa ledtider. Det är inte ovanligt att arbete som skulle kunna ta veckor, eller dagar, att bli klart istället tar månader innan det är klart, levererat och, förhoppningsvis, effektfullt.

Detta är kostsamt, omotiverande, och resulterar i missade affärsmöjligheter, inaktuella produkter, sena projekt, och merarbete eftersom saker påbörjas och inte avslutas. 

Denna kurs visar dig varför arbetet tar längre tid än det behöver, och ännu viktigare: vad du kan göra åt det. Du kommer att lära dig vad som fungerar, vad som inte fungerar och få praktiska metoder att ta med dig hem, med ändamålet att förbättra ditt produktutvecklingsflöde. Allt grundat i vetenskapen om flöden.


Det här lär du dig:

 • Hur du hittar, identifierar och förbättrar flaskhalsar i ditt produktutvecklingsflöde
 • Hur du ökar flexibiliteten och minskar merarbetet i ditt produktutvecklingsflöde
 • Hur du minskar både ledtider och köer i ditt produktutvecklingsflöde
 • Hur till synes oskyldiga förbättringar kan skada helheten


Innehåll och lärande

På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser och färdigheter. Du kommer att få inspiration och nya idéer om flödeseffektivitet i produktutveckling; hur det fungerar, hur man hanterar det och hur man förbättrar det.


Exempel på innehåll och ämnen

 • Lean och effektivitetsparadoxen i resurseffektivitet och flödeseffektivitet
 • Hur flaskhalsar skiljer sig åt och vilka förbättringsstrategier som fungerar
 • Theory of Constraints och dess fem fokuserande steg & The Focus Formula


Målgrupp

Kursen gynnar alla i någon av följande typer av roller:

 • Chefer och ledningsgrupper
 • Förändringsledare
 • Agila coacher
 • Scrum Masters
 • Projektledare
 • Produktägare
 • Linjechefer

Mer generellt är den perfekt för alla chefer eller ledare som ser potentialen för ökad organisatorisk agilitet och effektivitet i produktutvecklingens flöde och vill spela en ledande roll för att få den potentialen att få liv.

Kursen lämpar sig även väl som företagsintern kurs eller workshops och kan då ta formen av en halvdag till två heldagar; från aha-upplevelse till praktiska färdigheter. 


Om kursledaren

Teddy Zetterlund är en erfaren produktutvecklingskonsult. Med 15 års erfarenhet av digital produktutveckling, i såväl operativa som konsultativa roller, hjälper han ledare och dess organisationer på deras resa mot flödeseffektivitet i produktutvecklingen.


Relaterade länkar

3 bottle demo to improve flow (video)

Nothing fails like a success (Citerusbloggen)

KURSINFORMATION

Pris: 8 500 kr

Längd: 1 dag

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.