Agil intro - ur ett affärsperspektiv 

DIGITAL KURS

Är din organisation på väg att börja med Scrum eller någon annan agil metod eller är du bara nyfiken på att lära dig mer? Genom övningar, diskussioner och teorigenmgångar får du övergripande kunskaper kring agila metoder och verktyg.

 

SYFTE MED KURSEN

Syftet med denna kurs är att skapa en förståelse för de olika begreppen som används inom agila metoder och hur de hänger ihop. Vi går igenom definitionen av vad agilt egentligen innebär och vad vi vill uppnå och vilka ramvek och metoder som finns.

SÅ GÅR UTBILDNINGEN TILL

På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med noggrant utvalda övningar i syfte att skapa aha-upplevelser. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur din organisation kan utvecklas och effektiviseras.

 

INNEHÅLL: 

Vad är agilt?

 • En definition av vad det är och går ut på

Varför ska vi jobba agilt?

 • Agila värderingar - vad innebär agila manifestet?

Hur kan vi jobba agilt?

 • Introduktion till Agile & Lean (bakgrund och kort historik)
 • Scrum
 • Kanban (flow, ledtider, WIP, optimera värdeströmmar)
 • Agilt i praktiken
 • Observera, reflektera och anpassa
 • Jobba iterativt med delleveranser
 • Samarbeta i korsfunktionella team
 • Korta feedbackloopar
 • Transparens och visualisering
 • Effektstyrning

Kursledare: Cecilia Bjuhr

 

Reflektion

 • Genomgång av vikten att reflektera och jobba med ständiga förbättringar
 • Summering, insikter och nästa steg

 MÅLGRUPP

Den här kursen passar dig som idag jobbar med utvecklingsteam från affärssidan och vill lära dig delta mer i diskussionen och förstå mer om agilt arbetssätt. Den passar även dig som är linjechef, beställare, utvecklare, etc och behöver en grundläggande introduktion.

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs för att gå den här kursen.

KURSINFORMATION

Pris: 4 900 kr

Längd: 3 timmar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR?

Tveka inte att höra av dig till Helena Solheim
Tfn 070-931 38 95