Det här är våra kurser

Nivå 1: Introduktion och inspiration

Introduktion till agila metoder

Vad innebär det att jobba agilt egentligen? Och hur ställer man om från ett mer traditionellt sätt att jobba? Under denna heldag får du "uppleva" hur det är att jobba agilt tillsammans med våra agila experter och övriga kursdeltagare.

1 dag
7 100 kr
Läs mer och boka

Agilt förändringsarbete

2 dagar
16 900 kr
Läs mer och boka

Introduktion till domändriven design - DDD

Heldag med fokus på översikt av DDD och definition av grundläggande koncept. Med dig hem får du ett antal kraftfulla verktyg som omedelbart kan omsättas i det dagliga arbetet.

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

Flödeseffektivitet i produktutveckling

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

Nivå 2: Fundament - Förstå och kom igång

Certifierad Produktägare i Scrum

Kursen hålls av Certified Scrum Trainer och är en interaktiv 3-dagarsutbildning i agil kravhantering. Passas dig som är eller är på väg in i rollen som produktägare. Passar även Scrum Masters, projektledare, utvecklare mfl som vill få goda kunskaper i agilt kravarbete.

3 dagar
22 900 kr
Läs mer och boka

Certifierad Scrum Master

Certifiera dig till Scrum Master hos en Certified Scrum Trainer. Under denna interaktiva 2-dagarskurs får du lära dig vad som får agilt arbete med Scrum att fungera och hur du hjälper teamen i er organisation att bli kreativa, produktiva och leverera med kvalitet.

2 dagar
17 100 kr
Läs mer och boka

Product Discovery MasterClass

Bring your most hairy problems to the masterclass and we will crunch them together to accelerate your product and business development.

12 timmar
60 000
Läs mer och boka

The Skilled Agile Leader

3 dagar
27 900 kr
Läs mer och boka

Certifierad Produktägare i Scrum

Kursen hålls av Certified Scrum Trainer och är en interaktiv 2-dagarsutbildning i agil kravhantering. Passas dig som är eller är på väg in i rollen som produktägare. Passar även Scrum Masters, projektledare, utvecklare mfl som vill få goda kunskaper i agilt kravarbete.

3 dagar
22 900 kr
Läs mer och boka

Leading SAFe

2 dagar
17 100 kr
Läs mer och boka

Developing Microservices

2 dagar
23 900 kr
Läs mer och boka

Developing Microservices Internal workshop


Certified Scrum Master (in English)

2 dagar
17 100 kr
Läs mer och boka

Java Jumpstart

Ta klivet in i Java-världen. Det här kursen för dig som har erfarenhet av utveckling i andra objektorienterade språk och nu vill lära dig Java.

2 dagar
14 500 kr
Läs mer och boka

Modern Agile och psykologisk trygghet

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

Scala Jumpstart

2 dagar
14 500 kr
Läs mer och boka

Kotlin Jumpstart

Lär dig programmera i Kotlin - ett modernt språk med full Java-kompabilitet. Om du utvecklar applikationer i Java idag, och vill prova ett alternativ där du kan skriva mer uttrycksfull kod med mindre ceremoni så är Kotlin någonting för dig. Du kan integrera med Java-bibliotek utan problem, och din kod kan lika lätt användas från Java. Med stöd för både backend och Android är Kotlin en fullvärdig ersättare för Java.

2 dagar
14 500 kr
Läs mer och boka

Agil projektledning

Vad får projektledaren för funktion när projekten blir agila och hur ska man som projektledare förhålla sig till team, chefer, kunder och övrig verksamhet? Under denna vägledande och inspirerande heldag står projektledarens roll i fokus.

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

Certified Product Owner

3 dagar
22 900 kr
Läs mer och boka

Team Agile Camp - Lyckas med Scrum

Team Agile Camp riktar sig till hela utvecklingsteam som vill ta nästa steg när det gäller teamutveckling och förbättring av Scrum-aktiviteterna. Kursen kommer att ge dig och teamet stöttning i organisationens agila förändringsresa genom tillförsel av nya idéer, metoder och energi.

2 dagar
0 kr
Läs mer och boka

Retrospektiv - Effektiva återblickar för agila team

Retrospektiv är ett av de viktigaste verktygen för att få Scrum att fungera fullt ut. Hur utför man effektiva och regelbundna retrospektiv och hur ska man använda utfallet? Det får du lära dig under denna heldag.

1 dag
4 000 kr
Läs mer och boka

Kanban och visuell styrning

Kanban är namnet på en verktygslåda och en metod för förändring. Den här kursen är till för dig som vill hjälpa din organisation börja en förbättringsresa, med start där ni står idag. Vi tar oss an både teorin bakom kanban och den praktiska verktygslådan.

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

Event Storming Workshop Brandolini

1 dag
9 900 kr
Läs mer och boka

Workshop: Utforska affärsflödet med Event Storming

1 dag
Offert
Läs mer och boka

Nivå 3: Specialisering - Välj din fördjupning

Avancerad Scrum Master

Avancerad Scrum Master är en fortsättningskurs som riktar sig till dig som jobbat en tid som Scrum Master och vill kunna vara ännu mer drivande i att ta er till nästa nivå. Kursen passar dig som vill utöka din verktygslåda och fördjupa din förståelse för hur du kan accelerera er förbättring.

2 dagar
18 000 kr
Läs mer och boka

Certified Agile Transformational Leader

3 dagar
27 900 kr
Läs mer och boka

Coaching beyond the team

3 dagar
27 900 kr
Läs mer och boka

CQRS och Event Sourcing

CQRS och Event Sourcing kan hjälpa dig att designa ett system som är testbart, förändringståligt och enkelt att förstå. Under två dagar kombinerar vi teori, praktiska kodövningar, war stories och diskussioner.

2 dagar
15 900 kr
Läs mer och boka

Teknisk coaching

1 dag
8 500 kr
Läs mer och boka

DDD Immersion

Domändriven design, DDD, är ett sätt att utveckla mjukvara som direkt utgår från verksamhetens behov och därför pratar verksamhetens språk. Under 4 dagar får du en djupare kunskap om DDD och hur det kan hjälpa dig i ditt arbete.

4 dagar
26 500 kr
Läs mer och boka

TDD - Testdriven utveckling i praktiken

Två dagar intensiv hands-on-kurs där du lär dig att komma igång med TDD, Testdriven utveckling, och hur du kan göra det till en naturlig del av din arbetsprocess.

2 dagar
14 500 kr
Läs mer och boka

Strategisk Design

Den här kursen utforskar principer för att bättre se helheten, fokusera insatser på kärnan i systemet och koordinera systemutvecklingsarbete mellan flera team.

2 dagar
15 900 kr
Läs mer och boka

Nivå 4: Personlig coaching och mentorskap