Låt oss inspirera dig

På Citerus jobbar en härlig blandning av utvecklare, agila coacher och ledarskapsexperter. Vi tycker om att dela med oss av vår kunskap och våra idéer. Vad vill du lära dig mer om? Ta en titt på vår inspirationsmeny och arrangera en frukost, lunch eller workshop för dig och dina kollegor.

Så går det till

Att arrangera en inspirationsföreläsning eller en workshop för kollegorna är enkelt. Du väljer ett ämne i listan som ni på företaget är intresserade av. Vi hör av oss till dig för att hitta ett upplägg som fungerar för båda parter. 

Anmäl ditt intresse

Formuläret bredvid är en intresseanmälan och ingen fast bokning. Vi hör av oss till dig för att diskutera upplägg.


Vad pratar vi om?

På denna sida hittar du ett smakprov på ämnen vi gärna pratar om. Saknar du något ämne? Berätta det för oss.
Ämnena finns i PDF att printa ut och visa kollegorna.

 
Vi ser gärna att ni...

- är minst 10 personer som är intresserade av samma ämne.
- vill inspireras i Stockholm eller närförort (men ibland gör vi undantag)
- själva står för förtäring och lokal*

 * Ibland har vi ledigt i vår kurssal. Då kan ni vara hos oss.


Dessa ämnen ligger oss varmt om hjärtat

Value Stream Mapping

Value Stream Mapping är ett kraftfullt verktyg som kan användas i olika syften. Det går att använda för att få alla roller i ett flöde att prata ihop sig om syftet med olika aktiviteter. Det är också ett grymt verktyg för att skapa ett nytt, mer effektivt flöde. En VSM-workshop går att göra i större grupper med 20-25 personer eller med 3-4 kollegor över en kaffe. Det är med andra ord ett mångsidigt och relativt enkelt verktyg att testa. Vi berättar gärna mer över en frukost. Eller så hjälper vi till att facilitera en VSM-workshop.

Teknik ♥ Affär

För det mesta är förhållandet mellan teknik och affär inte så kärleksfullt. Kommunikationen mellan parterna är oftast sparsam och full av missförstånd vilket bottnar i att de fokuserar på helt olika saker. Går det att lösa relationsproblemen och hur gör man? Hur kan man kan få harmoni i relationen så att fokus läggs på att skapa enastående mjukvara. Svaret finns i de tre bokstäverna: DDD.

Introduktion till DDD

Hur kan du och din organisation överbrygga klyftan mellan produktägare, domänexperter och utvecklare för att nå framgång i mjukvaruprojekt? Under detta pass pratar vi om DDD och hur det hjälper till att bygga mjukvara som talar verksamhetens språk. Passar alla som är inblandade i utveckling av mjukvara.

Event Storming

När ny mjukvara ska utvecklas behöver ett team tid att förstå vad de förväntas skapa. Ofta finns här ett glapp mellan de som förstår verksamheten och de som utvecklar mjukvaran. Under detta pass pratar vi om hur vi kan utforska affärsflödet och visualisera det med hjälp av Event Storming. 

 

CQRS och Event Sourcing 

För att lyckas i ett mjukvaruprojekt är det viktigt att skapa kod som kan ta hänsyn till ändringar i affären. Under detta pass pratar vi om hur traditionella system skiljer sig mot system som har anammat CQRS och Event Sourcing, vilka problem CQRS kan lösa och när vi ska använda det.

Introduktion till Microservices

En introduktion till microservices som ger dig en grundläggande förståelse för de fördelar och utmaningar som denna arkitektur innebär, samt hur den skiljer sig från traditionella, monolitiska applikationer. Riktar sig till team som vill veta om denna arkitektur är rätt för just dem och hur de kommer igång.

 

Agil projektledning

Vad är agil projektledning och hur fungerar projektledning i din agila organisation? Under detta pass belyser vi utmaningar som dyker upp men även vilka möjligheter du har som agil projektledare.

Versionshantering med Git

Git är ett versionshanteringsvektyg med potential att i grunden förändra sättet programmerare samarbetar. Genom att göra branchning och historik lätthanterligt, öppnas nya möjligheter för hur många utvecklare som arbetar med samma kodbas kan bidra med ny kod utan att trampa varandra på tårna eller, ännu värre, stoppa arbetet för att lösa versionshanteringsproblem.

Web Optimization

Pagespeed is a process which finds problems and helps you improve the quality and speed of you web pages. This presentation will introduce you to the process and also dive into some common pitfalls you might have already fallen victim to. Audience: Web developers.

AGIL HR - På riktigt!

Team och utvecklingsavdelningar som arbetar agilt i kontrast till ett traditionellt kontext förväntar sig andra saker från ledning, HR och övriga organisationen. Under ett intensivt seminarium beskriver vi vad agil HR innebär på riktigt och delar med oss av våra erfarenheter även inifrån Citerus med att leda utan att styra och att släppa kontrollen utan att köra i diket.

 

Programmering i Python

En introduktion till Python för programmerare som vill använda detta dynamiska scriptspråk för att lösa problem där andra språk känns otympliga. Med sina mycket korta feedbackloopar, sitt stora ekosystem av bibliotek och sin plattformsoberoende kod är Python ett språk som bör finnas i varje utvecklares verktygslåda.

Teknisk coaching 

De senaste åren har de agila coacherna tagit över arbetsplatserna och bidragit med en rad nyttigheter när det kommer till processer och att arbeta effektivt. Dock upplever många utvecklare att de tekniska aspekterna kommit i andra hand, de får helt enkelt inte samma stöd när det kommer till att skriva kod och designa mjukvara.

Med utgångspunkt i de tolv XP-principerna beskriver vi vad teknisk coaching är, varför ni borde göra det och hur ni kan komma igång med hjälp av mobbprogrammering.

 

Parprogrammering

Parprogrammering är ett av de bästa sätten att sprida kunskap mellan programmerare. Ofta uppstår ändå "friktion" och många väljer att ge upp. Genom att fokusera på rätt mål och visa hänsyn kan man komma långt. Under denna presentation pratar vi om hur man parprogrammerar, vad som fungerar bra och vad som bör undvikas. 

Designa effektiva retrospektiv

Regelbundna retrospektiv ger agila team möjligheten att reflektera och vidareutveckla sitt arbetssätt. Många team kämpar med att göra retrospektiven effektiva, energifyllda och resultatdrivande. Nyckeln till effektiva retrospektiv är att målmedvetet designa dem för resultat. Om detta berättar vi mer om under detta pass.

Feedback som fungerar

Att ge och ta feedback är svårt både på jobbet och privat men det är inget som vi klarar oss undan. Feedback är en del av livet oavsett om vi vill det eller inte. Det finns många fallgropar, men de går att navigera runt. Nyckeln är att dels ha en effektiv förståelse för vad feedback egentligen är, dels ett sätt att både ge och ta emot feedback på ett skickligt sätt.

Introduktion till systemtänkande

Alla pratar om vikten av att se helheten, tänka utanför boxen och undvika suboptimeringar - men hur gör man det i praktiken? Systemtänkande handlar om just detta. Hur kan vi tänka för att få en bättre förståelse för den komplexa verklighet vi befinner oss i - så att vi bättre kan förstå vad som krävs för att få de resultat vi längtar efter?