DET HÄR ÄR VÅRA LÄRARE

Lärare med praktisk erfarenhet

Hos Citerus träffar du några av Sveriges främsta metodkonsulter och mjukvaruexperter. Som lärare på våra utbildningar inom agila metoder och effektiv systemutveckling är deras roll dels att handleda övningar, simuleringar och spel, dels att dela med sig av de fallgropar och erfarenheter de själva samlat på sig i sitt aktiva arbete som konsult inom fältet. Nedan kan du läsa om några av de lärare som du träffar på våra utbildningar.

TOBIAS FORS

Tobias Fors är Certified Scrum Trainer via Scrum Alliance och är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom agil utveckling. Han har erfarenhet från både programmering och ledarskap och en mycket god förståelse för helhetsbilden i mjukvaruutveckling som följd. Tobias håller bl a kurserna Certifierad Scrum Master (CSM), Certifierad produktägare i Scrum (CSPO) och Effektiva retrospektiv.

 

Håkan Appelgren 

Håkan är agil projektledare och Scrum Master som har en lång erfarenhet från arbete med agila team och organisationer. Håkan har stor kunskap om mjukvaruutvecklingens olika faser och har verkat i små och stora projekt. Håkan håller bl a kursen Agil projektledning.

Karin Hagren

Karin är en erfaren agil coach och ledare inom produktutvecklande organisationer med vana att driva förändringar, såväl i storskaliga organisationer likväl som mindre team. Hon driver förändringar på ett energiskt, utforskande och utmanade sätt med bakgrund i omfattande erfarenhet av införande av Lean och agila metoder. Karin håller bl a kursen Introduktion till agila metoder och Agil förändringsledning.

Patrik Fredriksson

Patrik Fredriksson jobbar som konsult och är en av Citerus grundare. Han är certifierad och uppskattad utbildare i DDD, Domain Driven Design. Patrik håller bland annat kurserna Introduktion till domändriven design och fördjupningskursen DDD Immersion.