Personlig coachning

Önskar du hjälp att utveckla just de färdigheter och förmågor du behöver för att leda och agera i din yrkesroll? På Citerus erbjuder vi möjlighet till personlig coaching och mentorskap för dig som vill ta nästa steg i din personliga utveckling. Tillsammans med en certifierad Integral Professional Coach™ skräddarsys ett individuellt coachingprogram utifrån dina behov och önskemål. 

 

Tillsammans med en personlig coach utformas ett individuellt coachingprogram som möter dig där du befinner dig i livet/yrkeslivet. Det du tar med dig från programmet kommer att vara unikt för dig, givet dina behov. Coachingprogrammet tas fram och genomförs av en certifierad Integral Professional Coach™.

Vad är Integral Coaching®? 

Integral Coaching™ är en metod för personlig förändring och utveckling, som fokuserar på nuläget och att systematiskt jobba från vad som är mot ett mål i framtiden. Det är en kraftfull metodik inom personligt förändringsarbete baserat på forskning inom mänskligt lärande, utveckling och förändringsarbete. Denna unika metodik används internationellt för att skapa förändring i både stora och små företag med goda resultat för individer och organisationer. 

 

Målgrupp 

  • Du som är nyckelperson i en agil organisation (eller som är på väg mot ett mer agilt arbetssätt) och behöver hjälp att medvetengöra tankemönster som begränsar och håller dig (och organisationen) tillbaka. 
  • För dig som är högpresterande i din roll och vill nå en snabbare utveckling än vad som är möjligt på egen hand, eller som vill utveckla/förändra ditt sätt att agera men fastnat av olika skäl
  • För dig som gått flera kurser och workshops, men inte känner att de nya insikterna leder till en varaktig och signifikant förändring i din yrkesroll eller arbetssituation

 

Resultat efter genomfört coachingprogram

Nedan punkter är några exempel på vad tidigare klienter upplevt efter genomfört coachingprogram:

  • Förmåga att bryta gamla vanor som inte bidrar positivt
  • Ökad självkännedom och nya insikter om sätt att leda/agera/påverka andra
  • Förbättrad kommunikation
  • Ökad förståelse och förmåga att bidra till sin egen och andras utveckling
  • Större självförtroende och mer tillfredsställelse på jobbet
  • Ökad produktivitet/effektivitet 


Individuellt anpassat coachingprogram

Ditt coachingprogram designas speciellt för dig, för att möta dig där du befinner dig och utveckla just de färdigheter som du behöver. Det du tar med dig från coachingprogrammet kommer att vara unikt för dig givet dina behov. Ovan är exempel på vad andra personer som genomgått ett program inom Integral Coaching® har tagit med sig. Dessa ökade färdigheter och förmågor kommer tillsammans att ge en signifikant effekt på din förmåga att leda/agera i din yrkesroll, vilket ger en motsvarande lika lång lista med fördelar för den organisation där du är verksam.
 

Coachingprogrammets innehåll i korthet

Tillsammans med din coach jobbar du efter ett skräddarsytt coachingprogram. Programmet utformas efter dina behov och de mål och den förändring du önskar uppnå.

Inledningsvis görs två samtal med din coach. Dessa handlar om att:

1. Synliggöra ditt nuvarande sätt 

2. Utforska och ta fram ett alternativt förhållningssätt - ett nytt sätt att vara

Efter dessa två samtal träffar du din coach 60 minuter varannan vecka. Mellan samtalen jobbar du aktivt med övningar för att bygga de ”muskler” du behöver för att få det genombrott och nå de resultat du strävar efter. Mellan coachmötena görs en check-in om 10-15 min via telefon.

Här hittar du exempel på hur ett coachingprogram kan se ut.

 

Vad tidigare deltagare sagt

“Det finns några tillfällen då jag känt att jag har fått en avgörande lärdom i livet. Det här är ett av dem.” 
 
"Jag är otroligt tacksam för den resa som jag gjort och det har varit en ynnest att få jobba tillsammans med Thomas!” 
 
“Thomas hjälpte mig att bli medveten om mina beteenden och se dessa ur nya perspektiv, vilket gjorde det lättare för mig att förstå mig själv och jobba mot att uppnå de mål vi tillsammans satte upp i coachingprogrammet.” 
 
"I got a lot of new tools and insights that I will carry with me and I became aware of 'muscles' that I will continue developing."  

 

Om coachen

Thomas Atterbom är certifierad Integral Professional Coach™, Scrum Master, produktägare och SAFe Agilist med förändring och coaching som spetskompetens. Han håller företagsinterna kurser i agilt produktägarskap och agil kravhantering samt jobbar med att hjälpa individer och organisationer att kommunicera och arbeta mer effektivt. Läs mer om Thomas här »  

 

Boka in en coach för kostnadsfritt samtal 

Är Personlig Coachning rätt för dig? Låt oss ta reda på det tillsammans! Ta kontakt med Thomas Atterbom och boka in ett 15-min samtal kostnadsfritt. Thomas lyssnar på ditt behov, svarar på frågor och berättar mer kring hans erfarenheter av när coaching ger ett värde och när det inte är lämpligt.  

KURSINFORMATION

Pris: Offert

Längd: 40 timmar

Kurstillfällen

Inga kursdatum finns för tillfället. Gör en intresseanmälan här.

FRÅGOR, OFFERT OCH UPPLÄGG

Önskar du boka in ett kostnadsfritt samtal? Vill du har förslag på personligt upplägg och offert?

Kontakta Thomas Atterbom.
Tfn 0708-81 65 16.