Certifierad Scrum Master

Det här är den definitiva utbildningen för dig som vill förstå agilt arbete och Scrum på djupet - oavsett vilken roll du har. Under två interaktiva dagar får du lära dig vad som får agilt arbete med Scrum att fungera samt hur du hjälper teamen i er organisation att bli kreativa, produktiva och leverera med kvalitet. 

Lärare: Tobias Fors, Citerus (Certified Scrum Trainer via Scrum Alliance)

Startgaranti: 17-18 februari. 


Det här tar du med dig hem

 • En djupare förståelse för hur flödet i Scrum fungerar, och varför
 • Hur du som Scrum Master hjälper ditt team bli produktivt och kreativt
 • Hur ansvaret fördelas över rollerna i Scrum
 • Praktiska tips och erfarenheter både från kursledaren och andra kursdeltagare

 

Ur innehållet

 • Pröva Scrum
 • Scrums aktiviteter, roller och artefakter
 • Klart!?
 • Planering och Scrum
 • Återblickar
 • Att börja med Scrum

 

Målgrupp

Den här utbildningen passar både för dig som vill kunna vara Scrum Master, och för dig som har en annan roll men vill ha en djup förståelse för Scrum.

För dig som är chef hjälper den här utbildningen dig att:
 • Uppleva vad som styr dina teams produktivitet och arbetsglädje.
 • Känna på kraften i det stöttande ledarskapet.
 • Förstå hur det är att jobba i ett agilt team.

För dig som är teammedlem hjälper den här utbildningen dig att:
 • Verkligen förstå skillnaden mellan en grupp ett team.
 • Varför ni får den kvalitet ni får i produkten
 • Se hur ni gör för att få ett långsiktigt uthålligt arbetssätt

För dig som blivande Scrum Master hjälper den här utbildningen dig att:
 • Lära dig Scrum på djupet så att du kan förklara för andra
 • Förstå principerna som styr framgång och motgång
 • Inse hur du leder genom att stötta, utmana och utbilda


citat Vad tidigare deltagare gillade

 
"Upplägget är sådant att kunskapen kommer i form av egenfunna a-ha-upplevelser snarare än genom mässande föreläsningar."                    - Torbjörn Stake


"Befriande fri från PPT. Kursledaren engagerad och kunnig, inte bara kring det explicita kunskapsområdet. Skön stämning."                          - Johan Estelius, Inceptive AB
 
"Bra blandning mellan teori och praktik samt en engagerande kursledare som kunde berätta en historia. Kan inte komma på något som borde ha gjorts annorlunda."                   
            - Krister Arledal, Concrete IT

 
"Alla 'real-life stories'! Kursen skulle vara längre med tanke på hur mycket det finns att lära."                   
            - Anders Brewitz, projektledare
                                                                 
          
"Nästan alla kurser man går lär man sig mest under luncherna men här lärde man sig faktiskt saker (som man inte lika gärna kan läsa i en bok) under lektionstid också."                 
            - Deltagare med 15 års erfarenhet


Så går utbildningen till


På Citerus tror vi på upplevelsebaserat lärande. På kursen varvas teori och diskussioner med noggrant utvalda simuleringar, spel och interaktiva övningar i syfte att skapa aha-upplevelser. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur din organisation kan utvecklas och effektiviseras.


Förkunskaper


Genom åren har vi märkt att de som får ut mest av kursen är de som tagit till sig grundkunskaperna om Scrum redan innan kursen. Vi rekommenderar därför att du har läst en bok om Scrum innan kursen, eller (om du har mindre tid över) läser igenom Scrum Alliance egen sammanfattning av Scrum.


Om certifieringen


Certifierad Scrum Master blir den som själv studerar grunderna i Scrum, deltar i en CSM-kurs och klarar ett online-prov hos Scrum Alliance. På Scrum Alliance webbplats kan du läsa mer om certifieringsprogrammet. Där finns också svar på de vanligaste frågorna.

KURSINFORMATION

Pris: 17 100 kr

Längd: 2 dagar

Kurstillfällen

Stockholm

17 feb - 18 feb

18 mar - 19 mar

21 apr - 22 apr

20 maj - 21 maj

9 jun - 10 jun